کیـــپان

وِی‌چی قدیمی‌ترین بازیِ تخته‌ای دنیاست که هنوز هم بازی می‌شود. به آن بادوک، گو و ایگو هم می‌گویند. انستیتو ریاضیات سیستان این بازی را در کلاس جهانی و با بهترین کیفیت تولید کرده است و به زودی می‌توانید آن را از فروشگاه‌ها تهیه کنید. 
به مرور در صفحات مجازی و وبسایت انستیتو شیوۀ بازی را آموزش می‌دهیم و مسابقاتش را هم در محل انستیتو برگزار خواهیم کرد. برای دست‌گرمی و آشنا شدن با وِی‌چی، دو بازیِ ساده‌ترِ کیپان (گوموکو) و نیم‌وِی‌چی (کپچرگو) را آموزش می‌دهیم. در این ویدیو، قوانین مشترکی را توضیح می‌دهیم که در هر سه بازی باید رعایت شوند.

​​کیــپان، نیم‌وِی‌چی، وِی‌چی | مقدمات

1

2

خیلی از ما و پدر و مادرهایمان با بازیِ دوز و ایکس-اُ خاطرات شیرینی داریم. کیپان (یا گوموکو) همان دوز و ایکس-ا‌ُ است با همان هیجان و همان شیرینی. ما با خودکار و کاغذ و بدون برنامه، دوز بازی می‌کردیم اما این بازی مسابقات جدی و رسمی دارد و آدم‌ها برایش برنامه‌ریزی می‌کنند که در بازی برنده شوند.
 انستیتو سیستان کیفیتِ بازی با تخته و مهره‌های استاندارد را کنار خاطرات شیرین نشانده است. 
امید که از بازی لذت ببرید. 

​​اهداف و قوانین | کیــپان

3

نمونه بازیِ 1  |  کیــپان

در این ویدیو یک نمونه بازیِ کاملِ کیپان را پیش می‌بریم تا ببینیم در عمل چه چیزی رخ می‌دهد. هر کس در نوبت خودش یک مهره روی صفحه می‌گذارد و برنده کسی است که بتواند پنج تا از مهره‌های خودش را در یک ردیف افقی، عمودی یا مورب پشت سر هم قرار دهد.

4

نمونه بازیِ 2  |  کیــپان

در بازیِ کیپان شرایطی رخ می‌دهد که یکی از رنگ‌ها هرجور هم بازی کند بازی را خواهد باخت. در این ویدیو یکی از همین شرایط را خواهید دید. تلاش کنید با صفحه و مهره‌های خودتان وضعیت مشابهی را مدلسازی کنید و حدس بزنید چطور در طول بازی می‌توانید حریف را در چنین مخمصه‌ای قرار دهید. 

5

نمونه بازیِ 3  |  کیــپان

در این ویدیو نمونۀ دیگری از بازیِ کیپان را خواهید دید که نفر سفید حریفش را در مخمصه قرار می‌دهد و برنده می‌شود. آیا در شرایطی که لحظۀ شروع ویدیو می‌بینیم، ممکن بود سیاه جوری بازی کند که برنده شود؟

6

نمونه بازیِ 4  |  کیــپان

در این ویدیو باز هم یک چهارتاییِ دو طرفۀ دیگر می‌بینیم. مهره‌های صدفیِ انستیتو سیستان را بردارید و تلاش کنید در بازی‌های مختلف چهارتایی‌های دو طرفه ایجاد کنید و بازی را ببرید. ماهر شدنِ شما وابسته به میزان استمراری است که در تمرین کردن دارید.

المپـیـــــــــــــــاد

سبد خرید