همکاری و ترویـج

آموزش از طریق بازی یا بازی‌آموزی موضوع جدیدی نیست اما در سال‌های گذشته بسیار بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در کشورهای مختلف دنیا، هم مدارس تلاش می‌کنند محتوای آموزشیِ خود را هرچه بیشتر در قالب بازی ارائه کنند، هم دانشگاه‌ها کرسی‌ها و فرصت‌های تحقیقاتیِ بیشتری را به این موضوع اختصاص می‌دهند. سازمان‌ها و کمپانی‌ها هم به دنبال یکدیگر سعی می‌کنند سیستم آموزش و حتی ارزیابیِ نیروی انسانی خود را بر بسترِ بازی سوار کنند. شرکت‌ها و کارخانه‌های زیادی در ایران هم همین مسیر را می‌روند. انستیتو سیستان با استفاده از تجربۀ تیم خود در این زمینه، آماده است خدمات متنوعی را در اختیار مدارس و سازمان‌ها قرار دهد؛ کافی است با ما تماس بگیرید. ​​​​​​​

ارتباط با ما

با افتخار، مشتریان ما

با افتخار، مشتریان ما

المپـیـــــــــــــــاد

سبد خرید