نیم‌وِی‌چی

در بازی‌های وِی‌چی و نیم‌وِی‌چی چند مفهوم اساسی و ساده وجود دارد که وقتی با هم ترکیب می‌شوند، امکانات بی‌شماری برای بازی به وجود می‌آورند. اولین مفهومی که بررسی می‌کنیم مفهوم رشته است. به مجموعه‌ای از مهره‌های یک رنگ که با خطوط افقی یا عمودی به هم متصل باشند، رشته می‌گوییم. هر مهره به تنهایی، یک رشتۀ تکی است.

​​وِی‌چی و نیم‌وِی‌چی  |  رشتــه

1

2

در بازی‌های وِی‌چی و نیم‌وِی‌چی هر نقطه که با فاصلۀ یک پاره‌خط افقی یا عمودی از یک مهره قرار بگیرد، درجه آزادی آن مهره به حساب می‌آید. توجه کنید که مهره‌های درون یک رشته (که در ویدیوی قبل توضیح داده شده است) درجه آزادی‌های خود را به اشتراک می‌گذارند.

وِی‌چی و نیم‌وِی‌چی  |  درجۀ آزادی

3

وِی‌چی و نیم‌وِی‌چی  |  آتــاری

در بازی‌های وِی‌چی و نیم‌وِی‌چی رشته‌ای که درجۀ آزادی‌اش یک شده باشد در معرض اسیر شدن است و به چنین رشته‌ای می‌گوییم رشتۀ در وضعیت آتاری.  معمولاً رشته‌های در موقعیت آتاری، بالأخره اسیر می‌شوند و در اغلبِ موارد این موضوع خوبی نیست. برای آشنایی با مفهوم اسیر شدن، ویدیوی بعدی را ببینید.

4

وِی‌چی و نیم‌وِی‌چی  |  اســارت

در بازی‌های وِی‌چی و نیم‌وِی‌چی رشته‌ای که درجۀ آزادی‌اش صفر شود، اسیر می‌شود و  تمام مهره‌های آن رشته به حریف تحویل داده می‌شوند. در نیم‌وِی‌چی بازی همین‌جا تمام می‌شود.

5

وِی‌چی و نیم‌وِی‌چی  |  خودکشی

در بازی‌های وِی‌چی و نیم‌وِی‌چی اگر یکی از دو طرف مهره‌اش را در جایی از صفحه قرار دهد که یک رشته‌اش در همان لحظه اسیر شود، می‌گوییم آن طرف خودکشی کرده است. طبق قوانینِ مشترکِ وِی‌چی و نیم‌وِی‌چی، خودکشی ممنوع است. البته یک استثنا وجود دارد. ویدیو را ببینید!

6

اهداف و قوانین  |  نیم‌وِی‌چی

نیم‌وِی‌چی (یا کپچرگو) یک بازیِ سریع و جذاب است و بهترین راهِ آماده شدن برای بازیِ وِی‌چی. نیم‌وِی‌چی زمانی تمام می‌شود که یکی از دو طرف یک اسیر از حریفش بگیرد. به همین سادگی!

المپـیـــــــــــــــاد

سبد خرید