منابعِ آموزشی

کیــپان
نیــم‌وِی‌چــی
وِی‌چــــــــی

​یادگیریِ قوانینِ بازیِ وِی‌چی یا گو کمتر از سه دقیقه زمان می‌خواهد اما برای ماهر شدن در بازی به زمان بیشتری نیاز دارید.  مثل شطرنج، بسکتبال یا هر شکل دیگری از بازی. در باشگاهِ وِی‌چیِ انستیتو ریاضیات سیستان منابع زیادی برای یادگیری وجود دارد. می توانید در باشگاه عضو شوید و از آموزش های پیشرفته استفاده کنید و یا برای دسترسی به محتوای رایگانِ آموزشی،
روی بخش مورد نظرتان کلیک کنید


برای اطلاعات بیشتر دربارهٔ باشگاهِ وِی‌چی کلیک کنید

المپـیـــــــــــــــاد

سبد خرید