دربارۀ ما

انستیتو ریاضیات سیستان به عنوان بخشی از تیمِ نوآوران سیستان زمین به فعالیت‌های ترویجی و پژوهشیِ در ریاضیات می‌پردازد. ما فعالیت خود را در سال 2022 میلادی شروع کردیم که اعضای سازمان ملل متحد آن را سال «علوم پایه برای توسعۀ پایدار» نام‌گذاری کرده‌اند و ریاضیات نیز بخش مهمی از علوم پایه است. در کنار آن، ریاضیات برای ما نوعی از هنر، تفکر، سرگرمی، دیدنِ جهان و بودن در آن است؛ برای همین تلاش می‌کنیم زیبایی‌هایش را به همه نشان دهیم.
در این مسیر، آغوشمان برای هر کسی که مثل ما به ریاضیات نگاه می‌کند، صمیمانه ب​​​​​​​از است و از او دعوت می‌کنیم به هر شکلی که می‌خواهد کنارمان باشد. به همین دلیل هم شعار ما ✜ ریاضیات بدون مرز✜ است؛ مهم نیست در کجا زندگی می‌کنید، چند سال دارید یا کارِ فعلی‌تان چیست، فقط کافی است تماس بگیرید. دفتر مرکزی انستیتو در تهران قرار دارد اما خود را به ارائۀ خدمات در سرتاسرِ خاک ایران به صورت حضوری و به تمام فارسی زبانانِ بیرون از ایران به صورت غیرحضوری، متعهد می‌دانیم. ​​​​​​​

ارتباط با ما

المپـیـــــــــــــــاد